Disclaimer

Op al onze offertes, aanbiedingen, Opdrachten en Overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden (versie juli 2014) van toepassing welke derhalve integraal onderdeel uitmaken van de

Overeenkomst(en) tussen Scotch Whisky International en Koper. De Koper wordt geadviseerd de Algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens tot aankoop over te gaan.

De Algemene Voorwaarden worden u tevens op verzoek kosteloos toegezonden. In onze Algemene Voorwaarden is onder andere een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen.

World Whisky Index
onder € 100.000,-. Lees meer >

Whisky Investments
boven de  € 100.000,-. Lees meer >

SCOTCH WHISKY
INVESTORS CLUB
Members only. Lees meer >